Желязков одит 2004 ООД

гр. София, бул."Христо Ботев" 31А, ет.1 | +359 888 550 708
Желязков одит 2004 ООД - одиторско дружество, одиторски услуги

Добре дошли

Желязков одит 2004 ООД


Одиторско дружество № 121


За насОД “ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004” ООД е създадено през 2004 г. и вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд по ф. д № 5311/2004. Одиторското дружество е регистрирано под номер 121 в списъка на одиторските дружества членове на ИДЕС. Основната дейност на дружеството включва извършване на независим финансов одит на финансови отчети, данъчни и търговски консултации.

Съдружници в одиторското дружество са:
1. Даниел Христосков Иванов - управляващ съдружник, магистър по “Счетоводство и контрол”, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, диплома № 0669 от 2010 г.;
2. Аксения Малинова Добазова – магистър по “Счетоводство и контрол”, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, диплома № 0009 от 1991 г., член на СККОУ на ИДЕС.

Екип
Гордеем се с нашия експертен одиторски екип, който е посветен на предоставянето на висококачествени, независими и иновативни одиторски услуги, съобразени със специфичните нужди на клиентите. Нашият екип се състои от квалифицирани професионалисти със задълбочено разбиране в областта на счетоводството и одита.


Предлагани услугиОД “ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004”  ООД извършва пълен набор одиторски услуги в съответствие с националното законодателство и Международните одиторски стандарти. Наред с това ние целим да Ви предоставим и комплексно консултантско обслужване, което ще спомогне за развитието на бизнеса Ви. При осъществяването на нашата дейност е възможна комуникация с клиенти на следните езици: английски език, чешки език и български език.

  • Независим финансов одит на финансови отчети (индивидуални, консолидирани, годишни и междинни), изготвени съгласно Националните счетоводни стандарти (НСС), Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и/или друга общоприета отчетна рамка;
  • Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз;
  • Одит на финансови отчети за извършените разходи на филмови продукции - целта на одита е да се потвърдят разходите за производството на филмовата продукция;
  • Ограничен преглед на финансови отчети;
  • Проверки по договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства;
  • Проверка и изготвяне на доклад съгласно чл. 14, ал. 2 от регламент (ЕС) No 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове за вносители на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, предварително заредено с флуоровъглеводороди (HFC);
  • Преобразуване на финансови отчети;
  • Консултантски услуги в областта на финансовото отчитане;
  • Извършване на финансов и данъчен дю дилиджънс - тези анализи могат да са полезни, както за потенциални инвеститори в нови бизнеси, така и за продавача на съответното предприятие.
Свържете се с нас днес, за да научите повече за това как нашите одиторски услуги могат да бъдат от полза за Вашия бизнес и да Ви осигурят сигурността и информацията, от които се нуждаете.


Адрес:
гр. София, бул."Христо Ботев" 31А, ет.1

Офис телефон:
+359 2 952 1553
Мобилен телефон:
+359 88 855 0708
Email:
office@jeliazkovaudit.com